Зор планеталар


Зор планеталар - (gigant planets) Күн системасындагы радиусу Жер радиусунан чоң планеталар. Тыгыздыгы Жер тыгыздыгынан төмөн, өз огунун айланасында тез айланат. Зор планеталар Күндөн өтө алыс болгондуктан, темп-расы өтө төмөн. Негизинен атмосфералык молекулярлык суутектен турат. Алар тыгыздыгы аз жана суутек өтө көп болушу менен башка планеталардан айырмаланат. Алардын тыгыздыгы 700-1700 кг/м? чегинде. Зор планеталарга Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун кирет. Алардын радиусу Жер радиусуна салыштырмалуу 11,18, 9,42, 3,84 жана 3,93кө, ал эми массасы Жер массасына салыштырмалуу 317,8, 95,1, 14,5 жана 17,2ге барабар.

2016-08-11 110 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11