Золя Эмиль


Золя Эмиль - (2. 4. 1840, Париж 29. 9. 1902, ошол эле жер) француз жазуучусу. Париждеги лицейди бүтүргөн (1860). «Клоддун өмүр чындыгы» аттуу тунгуч романы 1865-ж. жарык көргөн. Алгачкы чыгармалары романтикалуу поэтикага жакын болгон («Нинондун жомоктору», 1864). 1868-70-ж. Золя республикалык оппозициянын басма сөздөрүндө («Трибюн», «Рапель») иштеген. 187193-ж. «Ругон-Маккарлар» аттуу бир үй-бүлөнүн тарыхы жөнүндө 20 томдуу роман сериясын жазган. Сериянын «Париж ичи» (1873), «Тузак» (1877), «Жерминаль» (1885), «Акча» (1891), «Кыйроо» (1892) аттуу романдарында социалдык карама-каршылыктар сүрөттөлөт. «Тереза Ракен» (1873-ж. театрда коюлган), «Рабурдендин мурасчылары» (1874) ж. б. пьесалардын автору.

2016-08-11 104 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11