Орусча-кыргызча котормочулар талап кылынат

Зөөкүр


Апендинин айлында бир бекерчи зөөкүр болуптур. Ал көрүнгөнгө тийишип, жөн эле турган адамды сабагандан да кайра тартчу эмес экен. Күндөрдүн биринде ал неме Апендинин башын таш менен жара коёт. Апенди чатак салып, кыйкырып-өкүрбөй алиги кутурган зөөкүрдү жанына чакырып алып, ага бир теңге карматат. - Теңге берип, сен мени мазактагың бар го? - дейт зөөкүр кычырап. - Жок, - деп жооп кайтарат Апенди, - боор ооругандан бердим. - Эмне үчүн бооруң ооруду? - дейт тиги таңыркап. - Бир теңге алыш үчүн мени таш менен урам деп, канча күчүң кетти.

Байды урганыңда кеминде он теңге алмаксың. Апендинин сөзүнө эси жок зөөкүр чын бүтүп, атчан бараткан бир манапты таш менен берип калганда, манап аны жигиттерине карматып алып, өлөрчө сабаткан экен.

2016-05-29 35 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29

Маалыматка пикир жазуу үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.