Зибберштейн Фаддей Карлович


Зибберштейн Фаддей Карлович (1789–өлгөн жылы белгисиз) – орус армиясынын аскердик дарыгери, улуту поляк.

1821-жылы Виленск университетинин «дарыгерлик илим» курсун бүтүрүп, Омск гарнизонунда дарыгер катары аскердик кызмат өтөгөн.

1825-жылы 25-майда жергесине кайтып бараткан бугу уруусунун элчилерин (Акымбек Олжобай уулу, Алгазы Шераалы уулу, Алымбек Жапалак уулу) коштоп чыккан казак-орус кошууну менен кошо Ысык-Көлгө келип, көргөн-билгендерин жазган.

«Омскидеги горнизондук полктун дарыгери Зибберштейндин сапарда жүргөндөгү байкоолору» деген кол жазмасын 1825-жылы октябрда Батыш Сибирь генерал-губернаторуна тапшырган.

Анда кыргыздардын 19-кылымдын 1-чейрегиндеги саясий абалы, чарбалык, коомдук турмуш-тиричилиги, жер-суу аттары чагылдырылган.

2016-08-11 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11