Жыттуу бездер


Жыттуу бездер - экзокриндик бездерге кирет. Ж. б-дин жыты күчтүү заттарды бөлүп чыгарат, алар коргоо жана башка көптөгөн функцияларды аткарат ( аймактарын белгилөө, особдордун башкаларын табуу, чогулуу, коркунуч сигналдарды (белгилерди) берүү). Омурткасыздардын арасынан Ж. б. көпчүлүк муунак курттарга, өзгөчө курт-кумурскаларга (кене, коңуздар, көпөлөктөр, жаргак канаттуулар, тор канаттуулар жана башка) таанду. Ошондой эле Ж. б. көпчүлүк омурткалууларга да мүнөздүү. Балыктардын терисинде, крокодилдердин астыңкы жаагынын алдында жана клоакасында, сүт эмүүчүлөрдүн - денесинде, туяктарында, куйругунда жана аналдык жактарында жайгашкан.

2016-08-11 69 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11