Жыштык өзгөрткүч


Жыштык өзгөрткүч - (преобразователь частоты) 1) электро техникасында электр чыңалуусунун (тогунун) жыштыгын өзгөртүүчү түзүлүш. Электр кыймыл бергичтеринин жана магниттик күчөткүчтөрүнүн жөнгө салуучу системаларында, экп же андан көп ар кандай жыштыктагы өзгөрүлмө токтун системасын тууралоо үчүн колдонулат. Жыштык өзгөрткүч. статикалык, электр машиналык, айкалыштырылган түрдө жасалат жана электр-магниттик, вентилдик болуп ажыратылат. Вентилдик жыштык өзгөрткүч кеңири таралган жана вентиль катары транзисторлор менен тиристорлор колдонулат. Транзистордук негизинен радиотехникада, тирпстордук өзгөрүлмө токтун өнөр жайлык кубаттуу электр кыймыл бергичтеринде, жыштыкты жана чыңалууну акырындап жөнгө салууда колдонулат. 2) радиотехникада башка толкундардын таасири менен радпо сигналдардын келишин өзгөртүүчү электрондук түзүлүш, супергетеродиндүү радио кабылдооч түйүнү. Ал аралаштыргычтан жана гетеродинден турат. Мында жогорку жыштыктуу термелүүдөн орто аралык термелүүлөр (негизинен өтө төмөн) түзүлөт.

2016-08-11 237 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11