Жылуусуу мөңгүлөрү


Жылуусуу мөңгүлөрү — Алай кырка тоосунун түндүк капталында жайгашкан татаал өрөөн тибиндеги 2 мөңгү (Батыш жана Чыгыш Ж. м.). Сох суусунун оң курамы – Кожашкандын башында жайгашкан. Аларды меридиан багытта созулган тоо тармагы бөлүп турат. Батышындагы мөңгүнүн yзундугу 4,6 км, аянты 7,1 чарчы/чакырым, башы деңиз деңгээлинен 4800 м, этеги 3890 м бийиктикте жатат. Кар чегинин бийикт. 4400 м, абляция облусунун аянты 3,5 чарчы/чакырым. Чыгышындагы мөңгүнүн узундугу 5,7 км, аянты 6,4 чарчы/чакырым, башы деңиз деңгээлинен 4500 м, этеги 4200 м бийиктикте жатат. Кар чегинин бийикт. 4300 м, абляция облусунун аянты 3,2 чарчы/чакырым. Мөңгүлөрдөн Сох суусунун башаты – Жылуусуу башталат.

2016-08-11 83 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11