Жылуулук өткөргүчтүк


Жылуулук өткөргүчтүк - жылуулук энергиясынын нерсенин температурасы жогору бөлүгүнөн температурасы төмөн бөлүгүнө таралуу процесси. Жылуулук өткөргүчтүк жылуулук берүүнүн бир түрү. Жылуулук берүүнүн башка түрлөрү болгон конвекциялык жана нур аркылуу жылуулук алмашуудан жылуулук өткөргүчтүктүн айырмасы энергиянын бир орундан экинчи орунга атом, молекулалардын кыймылы менен берилишинде. Изотроптук нерсе үчүн жылуулук өткөргүчтүк. Фурье закону менен аныкталат. Бирдик аянт аркылуу бирдик убакытта өткөн жылуулук агымы q температуранын градиентине түз пропорциялаш q=-λ∆Т/∆x, мында ∆Т/∆х температуранын градиенти, γ - жылуулук өткөргүчтүк коэффициенти, «-» белги жылуулук агымынын ысык бөлүгүнөн муздак бөлүгүнө карай багытталышын көрсөтөт.

2016-08-11 110 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11