Жылуулук балансы


Жылуулук балансы - бардык жылуулук менен пайдалуу ишке жумшалган жана пайдалануу убагында коромжу болгон жылуулуктардын суммасынын барабардыгы. Техникада жылуулук балансы буу казанында, меште, жылуулук кыймылдаткычтарында жана башка механизмдерде болуучу жылуулук процесстерин анализдөө үчүн пайдаланылат. Жылуулук балансы астрофизия, геофизия, химия, биологиялык жана башка проблемаларды чечүүдө, илимий изилдөө пайдаланылат. Пайдалуу жылуулук суу казанында сууну жылытууга, буу казанында бууну пайда кылууга кеткен жылуулук. Коромжу болгон жылуулук түтүн менен айлана-чөйрөгө кетет жана күл менен чыгат. Суюк же газ түрүндөгү отундар толук күйүп, коромжу дээрлик болбойт. Агрегаттарды сыноонун негизинде түзүлгөн жылуулук балансы боюнча үнөмдүүлүк аныкталат.

2016-08-11 62 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11