Жылуу-Суу тантал-ниобий кени


Жылуу-Суу тантал-ниобий кени Баткен районунда, Алай кырка тоосунун түндүк капталында, Кожашкан суусунун баш жагында, Гуамыш, Жылуусуу, Ылайсуу сууларынын аралыгында, деңиз деңгээлинен 2600–3500 м бийиктикте. 1956–59-ж. издөө-балоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы пермь мезгилинин нефелиндүү сиенит интрузиясы менен жирелген, жогорку карбондун чөкмө катмарынан (сланецтер, кумдуктар, конгломераттар) турат. Рудалуу метасоматиттер интрузиянын батыш эндо - жана экзоконтактасында пайда болгон. Бардыгы 15 рудалуу зонага бөлүнгөн. Негизги рудалык минералдары: пирохлор, циркон, торий, бетафит. Тантал кычкылынын рудадагы өлчөмү 0,008%, ниобий кычкылыныкы – 0,071%. Тантал-ниобий рудасынын С2 категориясы боюнча запасы 13338,4 миң т, тантал кычкылынкы С2–1067 т, ниобий кычкылыныкы – 9470 т. Андан тышкары цирконий кычкылынын запасы 15947 т, литийдики – 25885 т жана торийдики – 10000 т.

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11