Жылуу-Суу күмүш кенчеси


Жылуу-Суу күмүш кенчеси Баткен районунда, Түркстан кырка тоосунда, Сох суусунун баш жагында, деңиз деңгээлинен 3000–3500 м бийиктикте. 1983-ж. издөө иштери жүргүзүлгөн. Аймакта жогорку карбон конгломераттары жана ортоңку карбон сланецтери, алевролиттери, кумдуктары кеңири тараган. Анда узундугу 9 км болгон менералдашкан тектоникалык зона түндүк-батыш тарапка созулуп жатат. Зонанын ичинде кварцтан, кальциттен, пирритен, галениттен жана халькопириттен турган уя сымал, кабат жана мамыча түрүндөгү рудалык тулкулар бар экендиги аныкталган. Рудадагы күмүштүн орточо өлчөмү 69,9 г/т. Күмүштөн башка рудада коргошун (5,28%), жез (1,74%) жана цинк (0,9%) кездешет. Рудадагы металлдардын болжол ресурстары: күмүштүкү – 1213 т, коргошундуку – 900 миң т, жездики – 300 миң т, цинктики – 156 миң т.

2016-08-11 33 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11