Жылдыздар дарбазасы (тасма)


«Жылдыздар дарбазасы» (англ. Stargate) - 1994 жылы тарткан Роланд Эммерихдин илимий-фантастикалык кинотасмасы, ошол жылы эң биринчи жолу болуп "Жылдыздар дарбазасынын" Ааламы тартууланган. Башында жаратуучулар үчилтиктин биринчи бөлүгү деп ойлонулап аткан, бирок MGM компаниясы сиквелдин ордуна Жылдыздар дарбазасы: ЖД-1 сериалын тартууга чечет..

Тасма киносынчылырдан аралаш пикирлерин алды. Rotten Tomatoes-до жагымдуу резензияны сынчылардын 48% жазган, орточо рейтинг 10-дун 5,3 упайды түздү. Allmovie-де тасма 5-тин 3 упайын алды. Роджер Эберт тасмага 4-жыдыздын бирөөсүн койду.

1928-жылы археологдор тобу, Египеттеги Гиза Платосундагы пирамидалардын жанында иштеп жатышып, чоң металлдан жасалган шакек таап алышат. 1939-жылыамерикалык армия аркылуу кийинки изилдөөгө карап конфискация кылып алышат. Бирок, табылган механизмдин иштөө принциби 1990-жж чейин белгисиз болуп калат, астрономиянын, египтологиянын адистер тобу кайра изилдегенге киришишет. Анын иштөө принцибин гениалдуу(ошол эле учурда кайра эле аябай байколуу эмес эле) жаш египтолог Дэниел Джексон чечип, таап чыгат, мурда пирамидалардын жасалашыш жердик технологиялар эмес, бөтөн планеталыктардын колунан жазалган деген теориясы аркылуу коомдон четке кагылып калат. Джексон таш плитадагы иероглифтерди расшифровка кылат, анын механизмди тосуп турганын, жана кийин билингендей "Жылдыздар дарбазасы" аттуу ысымы менен жана Ааламдын ичинде телепортация кылууга багыиалган.

Джексондун тапкан ачылыш аркылуу "Дарбаза" активдештирилет, а өзү болсо аскерлердин курамында полковник Джек О’Нил астында дарбаза аркылуу телепортацияланат. Джексон жана анын жолдоштору Абидос деп аталган чөлдүү планетадагы эбегейсиз чоң пирамиданын ичинде пайда болуп калышат.

Абидостон алар анча көп эмес кызык тилде туарегдердин тилине окшогон жана байыркыегипеттен пайда болгон тилде сүйлөгөн калкка жолугушат. Бул элдерден Джексон жана О’Нилл 10000 биздинд. ч Ра аттуу бөтөнпланеталык, жоголуп баражаткан түрдүн акыркысы, калкы бар Жер планетасын таап калат. Ра адамдарды кул кылып өзүн байкыркегипет күн Кудайы Ра деп таанышытырып өзүнө баш ийдирип, сыйындырып алат. Ра адамдзаттык денени алып, ал аркылуу атайы саркофаг колдонуп регенерация мүмкүнчүлүгөнө ээ болот. Мындан тышкары ал жеке гвардия алат, шлем кийишкен, байыркы египттие кудайларыдн зооморфтук кейибине окшогон, мисалы Гора жана Анубис (Тасмада так шилтеме жок, египттик мифлогияны Ра түздү беле же мурда эле болгон адамдарын ишенүүсүн улантып кетти беле). "Жылдыздар дарбазасы" аркылуу Ра жердиктерин бир бөлүмүн Абидоско алып барган («Жылдыздар дарбазасы: ЖД-1» тасманын улантуусу болгон сериалында, "Жылдыздар дарбазасынын" ааламдын ичинде тараган гианттык түйүн бар экендиги айтылат, ал аркылуу Ра адамдарды Абидосто гана эмес, Галактика ичинде таратылгандыгы айтылат. Бирок 3000 бд. ч. египеттиктер төңкөрүш көтөрүп өзүлөрүнүн дарбазасан жерге көөмп салышат, ошондон кийин Ра кайра жерди алууга аракет жасаган эмес.

Жердиктердин Абидоско барган учурунда планетага Ра келет. Ал камакка (Джексонду, О’Нилди, Кавальскийди жана Фереттини) камакка алып жана коркунуч кырдаалда О'Нил "Жылдыздар дарбазасын" жардырууга деп алып келген атомдук бомбаны таап алат. Ра бомбаны атайын минерал менен күчтөндүрүп аны жерге жөнөткөнгө буйрук берет, бирок Джексон капыстан командасын сактап калат, андан кийин алар Ранын гвардиячларын жеңишип бомбаны пирамидага окшогон бөтөнплнеталыктын космикалык кемесин телепортация кылып жиберишет.

2016-08-11 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11