Жылдызча тармак


Звездообразная сеть

Жылдызча тармакта борбордук компьютер менен байланышкан бир же андан көп терминал же кичине компьютер жылдызча түрүндө туташтырылган болот. Жылдызча түзүлүштүү тармакта борбордук компьютер менен тармак компьютерлери эки чекиттүү линиялар менен байланышат. Жылдызча түзүлүштүү көпчүлүк тармактар эки жана көп чекиттүү линияларды да камтышы мүмкүн. Жылдызча тармак конфигурациясында терминалдардан киргизилген берилиштердин бардыгы көп учурда борбордук компьютерде сакталат, авиабелеттерди сатуу системдери ушул структурага мисал боло алат.

2016-08-11 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11