Жылаңач өрөөнү


Жылаңач өрөөнү

Ички Тянь-Шень да.
Уз. 28 км, туурусу 1 кмге чейин.
Өрөөн Жылаңач тоосунун түштүк жана Жетим тоосунун түндүк капталдары менен өткөн тектон жаракалар боюнча пелеозой тектеринин төмөн ийилишинен пайда болгон магасинклиналь.
Таманынын деңиз бийиктиги 2624-3600 м, ккурчап жаткан Жылаңач тоосунун салыштырмалуу бийиктиги 300-700 м, Жетим кырка тоосунун бийиктиги 1000-1300 м.
Тоо капталдарнда ттүздүктөрдүн калдыктары кездешет, алар неогендин чополору менен капталган.
Байыркы муз каптоодон түндук капталында тепши сымал өрөөң түзүлүп, Жылаңач өрөөнүн 8-10 кмге чейин муз каптап жаткан.
Сүрүлүп келген мөңгү таштардын калдыктары өрөөндүн таманында жана анын сол капталында дөбө-чункурлуу релефти түзөт.
Өрөөндүн түндүк капталы жарака менен тик көтөрүлгөндүктөн, тик жана аскалуу , этеги шагыл кумдуу.
Таманында тектирлер кездешет.
Төмөн бөлүгү куушурулуп терең аскалуу капчыгайга өтөт.
Өрөөн аркылуу Кичи-Нарындын сол куймасы Жылаңач суусу агат.
Климатты кескин континеттүү.
Жайкы жайыт.

2016-08-11 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11