Жыландытоо тоосу


Жыландытоо тоосу – Алай кырка тоосунун түндүк тармагы. Чөгөм жана Кичи Алай (Акбууранын сол куймалары) сууларынын аралыгында кеңдик багытта 20 кмге созулуп жатат. Туурасы 5 км. Орточо бийиктиги 4300–4400 м, эң бийик жери 4600 м. Кыры аска-зоокалуу, мөңгүлүү, түштүк капталы кыска жана тик, түндүгү жантайыңкыраак, майда кокту-колоттор бар. Карбондун кумдук, сланец, алевролит, акиташтуу конгломерат, гравелит жана башкалар тектерден турат. Шалбаалуу талаа (2800 мге чейин), бадалдуу токой (арча, 2900–3100 м), субальп жана альп шалбаалуу талаа (3100–3400 м) ландшафттары, ошондой эле бийик тоолуу субнивалдык жылаңач чөл да мүнөздүү. Жайыт.

2016-08-11 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11