Жыланды тоо


ЖЫЛАНДЫ ТОО–Алай кырка тоосунун түндүк тармагы. Чөгөм жана Кичи Алай (Ак-Бууранын сол куймалары) сууларынын аралыгында кеңдик багытта 20 кмге созулуп жатат. Туурасы 5 км. Орточо бийиктиги 4300–4400 м, эң бийик жери 4600 м. Кыры аска-зоокалуу, мөңгүлүү, түш. капталы кыска жана тик, түндүгү жантайыңкыраак, майда кокту-колоттор бар. Карбондун кумдук, сланец, алевролит, акиташтуу конгломерат, гравелит жана башка тектерден турат. Шалбаалуу талаа (2800 мге чейин), бадалдуу токой (арча, 2900–3102 м), субальп жана альп шалбаалуу талаа (3100–3400 м) ландшафттары, ошондой эле бийик тоолуу субнивалдык жылаңач чөл да мүнөздүү.

2016-08-11 56 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11