Жыйынтык сөз (17)


Атлантика океанынын боюнда кучак жайып, обочолонгон колониялардын тобунан келип чыккан Кошмо Штаттары укмуштуудай өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Өлкөнүн 300 миллиондон турган калкы дүйнө жүзүндөгү дээрлик ар бир улуттун жана этникалык топтун өкүлдөрүн камтыйт. Бул - экономикалык, технологиялык, маданий, демографиялык жана социалдык өзгөрүүлөрдүн деңгээли тынымсыз өсүп турган өлкө. Кошмо Штаттарда болуп жаткан окуялар ар дайым башка өлкөлөрдү жана коомчулуктарды бири-бирине тыгыз байланыштырып, бири-бирине көз каранды болгон дүйнөгө сөзсүз алып келе турган модернизациянын жана өзгөрүүнүн алгачкы белгиси болуп саналат десек да ашык болбос.

2016-05-29 280 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29