Жыйынтык чыгаруучу билүү


Жыйынтык чыгаруучу билүү (орус. Выводное знание) – логиканын мыйзамдары менен эрежелерин туруктуу анык ой-пикирлерге колдонуунун натыйжасында гана, кандайдыр бир айкын учурда тажрыйбага, практикага кайрылбай, мурда белгиленген, аныкталган жана текшерилген чындыктан алынган билүү.

Маселен, биз «бардык колонизаторлор – эксплуататорлор» экендигин билебиз, ал эми «ушул газетадагы макалада колонизатор адамдар жөнүндө сөз козголгон».

Бул эки пикирдин негизинде ар бир окурман тикеден-тике тажрыйбага кайрылбай эле «бул адамдар – эксплуататорлор», деген туура жыйынтык чыгара алат.

2016-08-11 113 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11