Жыгачты кургак буулантуу


Жыгачты кургак буулантуу – абасыз жабык аппаратта жыгачты ысытып көмүрдү, суюк продуктуларды (метил спиртти, уксус к-тасы, ацетон, деготь), күйүүчү газдар (СО, СО2, СН4, Н2) алуу. Процессте: 100 -170оС суу буусу бөлүнүп чыгып, жыгач акырындык менен бузула баштайт, 170-270оС аралыгында жыгач ажырашы күчөп, бир аз уксус к-тасы жана СО, СО2 газдары бөлүнүп чыгат, 280-380оС уксус к-тасынын, метил спиртинин, ацетон бууларынын чыгышы күчөйт жана чайыр менен углеводороддор пайда болот, 380-500оС аралыгында оор чайыр пайда болот, газда СО менен СО2 азайып, метан, этан, этилен углеводдороддору көбөйөт, 500-700оС аралыгында суутек пайда болот. Жыгачты жай ысытканда көмүр көбөйүп, чайырдын чыгышы азаят. Оптималдык шарт: темп-ра 400-5000С, басым бир атм. Продуктулар: жыгач көмүрү 32%, газ 14%, чайыр 8-16%, суу 28%, уксус к-тасы 7%, метил спирти 1,6%, ацетон 0,1%. Уксус к-тасы, метил спирти жана ар түрдүү хим. заттар негизги, ал эми жыгач көмүрү экинчи маанидеги зат деп эсептелинет. Жыгач ө. ж-нын калдыктары жана анын ар кандай түрлөрү кургак буулантуу процессинде сырьё. Ж. к. б. атайын жасалган мештер жана реактордо жүргүзүлөт.

2016-08-11 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11