Жыгач устачылык иштери


Жыгач устачылык иштери - жыгач буюмдары менен тетиктерин жасап жана орнотуу үчүн курулуш жумуштары. Жыгач устачылык иштери төмөнкүлөрдөн турат: жыгач буюмдарын жасоо, алардын бөлүктөрүн бири-бири менен туташтыруу, бекитүү (аштоо), жыгачты механикалык жол менен иштетүү, желимдөө, фанерлөө, сүргүлөө, куроо, жасалгалоо, жылмалоо жумуштары, ошондой эле инженер. курулуштардын жыгач конструкцияларын (көпүрө, тосмо, эстакадалар, шахта бекиткичтер, электр зым түркүктөрү), стандарттык жыгач үйлөрдү чогултуу жана башка. Жыгач устачылык иштери сызгыч, циркуль, кол араа, балта, бургу, сүргүч, тешкич жана башка аспаптар колдонулат. Ири курулуштарда, ишканаларда, заводдордо жыгач устачылык иштеринин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, жумушчулардын эмгегин жеңилдетүү үчүн жыгачты даярдоо жана иштетүү жогорку өндүрүмдүү механпкалаштырылган түзүлүштөрдүн жардамы менен аткарылат. Көлөмү чакан иштер электр куралдары же кол менен жүргүзүлөт. Жыгач устачылык иштеринин материалы катары устун, тактай, дөңгөч, такта жыгачтар, фанера, жыгач булалуу жана жыгач таарындылуу такталар жана башка колдонулат.

2016-08-11 197 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11