Жыгач материалдар


Жыгач материалдар - жыгачтын табигый физ. түзүлүшүнжанахим. касиеттерин сактаган материалдар. Алар иштетилүүчүжанаиштетилбөөчү болуп бөлүнөт. Иштетилбеген Жыгач материалдарга бутактары кыркылып, керектүү узундукта кесилип алынган устундар кирет. Бул устундардын кабыгы аарчылгандан кийин, өнөр жайда, турак үй курууда, байланышжанаэлектр зымдарына түркүк же мамы, жер астындагы кен байлыктарды иштетүүдө бекитүүчү материал катары пайдаланылат. Иштетилген Жыгач материалдарга тилинген материалдар (тактай, шпал, брус, паркет тактайы жана башка), таарылган жана сүрүлгөн тактайчалар кирет. Жыгач материалдардын сапаты стандартташтырылган, анда жыгачтын сорту, түрү, иштетилүүдөгү кемчиликтери көрсөтүлөт.

2016-08-11 132 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11