Жыгач чайыры


Жыгач чайыры — жыгачты пиролиздөөдө пайда болгон (мол. м. 100 - 8000гчейинки) орг. бирикмелер татаал аралашмасы. Ж. ч. суюк пиролизатты тундуруп койгондо катмар-катмарга бөлүнөт. Орг. эриткичтер пайдаланып, суудагы эритмесинен бөлүнүп алынган Ж. ч. экстракцияланган Ж. ч. деп аталат. Тундурулган Ж. ч. кара-күрөң түстөгү, кескин жыттуу, d420 1,06-1,22, сууда эрибеген, орг. эриткичтерде эриген, буулантып айдоодо 30-60% дистиллят берүүчү зат. Дистиллят 50-55% фенол же анын эфирлеринен турат, негизги бөлүктөрү болуп алкилпирогаллол метил эфирлери, гваякол, алкил-гваякол эсептелинет. Эриген Ж. ч. курамында 30% углевод, 30% лактондор, этиленгликоль жана анын эфирлери, фенолдор жана башка бар. Негизинен куюу өндүрүшүндө байланыштыргыч катарында колдонулат. Курамында 50-60% фенолу бар, экстракциядоо менен алынган Ж. ч. бургулоодо колдонулуучу эритмелердин илээшкектигин азайтуу үчүн колдонулат.

2016-08-11 74 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11