Жууку тоосу


Жууку тоосу - Тескей Ала-Тоонун түндүк тармагы. Жууку жана Барскон сууларынын аралыгында 35-38 кмге созулуп жатат. Туурасы 1517 км. Орточо бийиктиги 3900-4300 м, эң бийик жери 4671 м. Кыры аска-зоокалуу жана мөңгүлүү, түндүк. капталы Ысык-Көл өрөөнүн көздөй тигирээк түшөт, Чоң жана Кичи Жаргылчак, Ак-Терек, Чычкан сууларынын өрөөндөрүндө терең капчыгайлар бар. Түштүк-чыгыш капталы Жууку капчыгайына тик түшөт. Тоо негизинен соңку рифейдин гранит-диорит, порфирит жана гнейстүү диорит интрузия тектеринен түзүлгөн. Тоонун түндүк капталына шалбаалуу талаа (2300-2400 м бийиктикке чейин), шалбаалуу токой (карагай, 2400-2800 м), субальп жана альп шалбаасы, шалбаалуу талаа (2900-3300 м), андан жогору бийик тоо тундрасы, талаа жана гляциалдык-нивалдык, түштүк. капталына негизинен шалбаалуу токой, субальп жана альп шалбаалуу талаа ландшафт алкактары мүнөздүү. Жайыт, токой чарбасы бар.

2016-08-11 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11