Жууку тоо


Жууку - тоо – Тескей Ала-Тоонун түндүк тармагы. Жууку жана Барскон сууларынын аралыгында 35–38 кмге созулуп жатат.

Туурасы 15–17 км. Орточо бийиктиги 3900– 4300 м, эң бийик жери 4671 м. Кыры аска зоокалуу жана мөңгүлүү, түндүк капталы Ысык-Көл

өрөөнүн көздөй тигирээк түшөт, Чоң жана Кичи Жаргылчак, Актерек, Чычкан сууларынын өрөөндөрүндө терең капчыгайлар бар.

Түштүк-Чыгыш капталы Жууку капчыгайына тик түшөт.

Тоо негизинен соңку рифейдин гранит-диорит, порфирит жана гнейстүү диорит интрузия тектеринен түзүлгөн.

Тоонун түндүк капталына шалбаалуу талаа (2300–2400 м бийиктикке чейин), шалбаалуу токой (карагай, 2400–2800 м),

субальп жана альп шалбаасы жана шалбаалуу талаа (2900–3300 м), андан жогору бийик тоо тундрасы, талаа жана гляциалдык-

нивалдык, түштүк капталына негизинен шалбаалуу токой, субальп жана альп шалбаалуу талаа ландшафт алкактары мүнөздүү. Жайыт, токой чарбалары бар.

2016-08-11 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11