Жусуп Абдрахманов


Мамлекетибиздин пайдубалын түптөөгө ири салым кошкон, жашынан зирек, билимге ынтызаарлыгы менен курдаштарынын арасында айырмаланчу. Алгачкы билимди 3-жылдык орус-тузем мектебинде, андан соң Каракол шаарындагы жогорку башталгыч окуу жайында уланткан. 1916-жылкы үркүндө 15-жашар Жусуп (1901-жылы төрөлгөн) эл менен бирге Кытайга качып, жолдо атасы, энеси жана жакын туугандары каза табат. Кытайдан кайтып келген соң, Каракол шаарындагы гарнизондо орус офицерлерине аткошчу болуп жалданып иштейт. 1918-жылы кызыл гвардиячылардын катарына кирип, Жетисууда Совет бийлигин чыңдоого катышат.

Билимдүүлүгү, талыкпаган эмгегинин натыйжасында бат эле элге таанылып, жогорку мамлекеттик кызматтарга алынат. Жусуп Абдрахманов кыргыз элинин өз алдынча мамлекеттүүлүгүн түзүү идеясын биринчилерден болуп көтөрүп чыгып, аны ишке ашырууда чоң салымын кошту. Натыйжада, 1924-ж Кара-кыргыз автономиялуу областы түзүлүп, бир мезгилде жоголгон мамлекеттүүлүгүбүз калыбына келтирилди. Бул окуянын тарыхый мааниси аябагандай чоң.

Жусуп Абдрахманов мыкты тарыхчы катары да белгилүү болгон.1916-жылдагы кандуу окуяларды өз көзү менен көрүп, кыргыз элинин эркиндик үчүн болгон күрөшүн даана чагылдырып берген. 1937-жылы жалган жалаа менен камакка алынып, атылган. 1958-жылы анын күнөөсүз экендиги далилденип акталган. Туулган айылына жана Каракол шаарына эстелиги тургузулган.

2016-12-22 136 Биографиялар Жыргалбекова С. 2016-12-22