Жунушалиев Владимир Жумакадырович


Жунушалиев Владимир Жумакадырович - (5. 11. 1953-жылы туулган, Жалал-Абад шаары.) физ.-математика илимдеринин доктору (2003), профессор (2000). КМУнун физика факультетин (1975) бүтүргөн. 1975-2000-жылы КМУда окутуучу, улук окутуучу, доцент, 2001жылдан КРСУда эмгектенет. Теор. физика боюнча адис. 110дон ашык илимий эмгеги, a. п. 4 окуу китеби жарык көргөн. Илимий изилдөлөрү негизинен көп өлчөмдүү гравитация, квант теориясы жана жогорку температуралуу өтө өткөргүчтөргө арналган. Эмгектери: Nondifferentiable dynamic: Two examples. Gen. Rel. Grav. 33, 95 (2001), 5. Folomeev and M. Minamitsuji. «Thick de Sitter brane solutions in higher dimensions»., Phys. Rev. D 79, 024001 (2009).

2016-08-11 58 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11