Жумушчу жана кол өнөрчүлөр союзу


«Жумушчу жана кол өнөрчүлөр союзу» - Совет бийлигин орнотуу жылдарында Түндүк Кыргызстанда уюштурулган алгачкы профсоюз уюму. Ал башында «Кол өнөрчүлөр уюму» катары 1917-жылы апрель айында Пишпек шаарында түзүлгөн. Анын максаты ошол кездеги жаңы (пролетардык) саясатка ылайык союз мүчөлөрүнүн кесиптик кызыкчылыгын коргоп, алардын санын жана аң-сезимин жогорулатууга багытталган. Бул союзга негизинен шаардык жумушчулар, кол өнөрчүлөр жана Чүй сугат тармагында иштеген курулушчулар кирген. Союз большевиктерге Совет бийлигин орнотууда чоң таяныч болгон.

2016-08-11 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11