Жумгал өрөөнү


Жумгал өрөөнү

Жумгал өрөөну да ушул окуругдун ичинде. Ал Кабактар менен Сонкөл-Тоонун түндүгүндөгү жана Жумгал-Тоонун түштүгүндөгү Тоо арасындагы өрөөн. Кызарт ашуусунун белинен Көкөмерен суусунун чатына чейин 80 км, туурасы эң кенен жеринде 25 км. Жеринин бети тилмеленген, тузон жерлер сууларды бойлогон тектирлер. Таманы деңиз деңгээлинен 1500-2600 м бийикте, батышты карай эңкейиш. Өрөөн палеоген-неогендин чала камдашкан тектери менен төртүнчүлүк мезгилинин борпоң тектеринен турат. Өрөөн аркылуу Жумгал суусу агат, батышында ал Көкөмерен суусуна куят. Өрөөндүн түзөн жерлеринде ачык-курөң, коңур-күрөн, коңур топурактар тараган. Өсүмдүктөрү бийиктик алкактуулук закон ченемдүүлүккө баш ийип жайгашкан. Өрөөндүн таманында, өзгөчө Көкөмерен өрөөнүнө жакын боз шыбактуу жарым чөл тараган. Кургак тала жана тала алкактары 1700-2700 м бийиктиктеги Тоо капталдарына орун алган.3200-3300 мге чейин субальпы, андан жогору альпы шалбаары жайгашкан. Ыңгайлуу жерлери өздөштүрүлгөн, дан, тоют өсүмдүктөрү эгилет. Жүгөрү да бышып жетилет.

2016-08-11 101 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11