Жуматурду уулу Адыл


Адыл Жуматурду уулу (ханзуча: 阿地力•朱玛吐尔地, 1964-жылдын 25-февралында (бирдин айы) Кытайдагы Акчий айылында туулган) (Adyl Jumaturdu) - Кытайдагы "Манас" эпосунун изилдөөчүсү, профессор. Теги кыргыз. Ушул тапта Бээжинде жашайт.

Адыл Жуматурду уулу 1964-жылы бирдин айынын (февралдын) 25инде Кытай Эл Республикасынын (Жуңго) ШУАРына караштуу Кызыл-Суу кыргыз автоном облусунун Акчий ооданынында төрөлгөн.

1982-1986 Шаңхай жиотоң университетинин Англис тил-адабияты факултетин бүтүргөн.

1986-1990 үрүмчүдө Шинжаң өнөр-жай (политехник) иниститутунда (азыркы Шинжаң университети) Англис тил-адабияты боюнча окутуучу болгон.

1990-жылы атайын "Манас"эпосун которуу жумушуна ылайык тандалып, Шинжаң Адабият-Көркөм өнөчүлөр Союзу, фолклор изилдөө коому "Манас" эпосун изилдөө секторунда кызматка дайындалган.

1995-2004 жылга чейин ошол секторду жетектеген.

1990-2001 Жуңго Кыргыздарынын "Манас" баштаган эл ооз адабият чыгарманларын которуу, басмага даярдоо, үгүттөө жана изилдөө кызматтарына жетечилик кылып белсене иштеген.

1998 улуу илимий кызматкер атагын алган. Ушул кызмат барышында, 1995 жана 2000-жж. эки жолу Шайлам аркылу Шинжаң фолклор изилдөө коомунун орун басар төрагасы болуп шайланган.

1997 жана 2002 еки жолу ШУР Адабият-Көркөм өнөрчүлөр Союзунун орун басар төр-агасы болуп шайланган жана белсенип иштеп, улуттук фолклор кызматына орошон салым кошкон.

2002-2007 ШУАР саясы кеңеш 9 гезетик котатынын туруктуу мүчөсү болуп шайланган.

2001-жылы Сентябр айынан баштап, Бээжиндеги Жуңго коомдук илимдер акадимясы асфиранттурасына доктор асфирант Мамлекеттик бир туташ сыноосунан өтүп, 2001-2004-жж. борбор Бейжинде окуган.

2004-жылы «Манасчылар жөнүндө изилдөө» деген темадаги докторлук диссертациясын коргоп, жогору бааланып, Жуңго Кыргыздарындаги тунгуч Филология илиминин доктору болуп көрунгөн.

Ошону менен 2004-жылы кызмат орду үрүмчүдөн борбор Бээжинге которулуп, Жуңго коомдук илимдер акадимясы, улуттар адабият изилдөө инистуту, түндүк улуттар адабият изилдөө сэкторун жетектейт.

2006-2009 Бээжин Борбордук улуттар университетинде пост-докторлук изилдөө жумушун улантып «Түрк элдеринин баатырлык эпосторунун курулмасы жана мотифтерин салыштырип изилдөө» деген диссертация темасын коргоду жана Жуңго Кыргыздарынан көрүнгөн пост-докторлук илимий дипломун алган мамлекеттик ардагер болуп, ушул салаадакы боштукту толтурду.

Илимий адистиги боюнча башкы адис изилдөөчү (2006), жана Жуңго коомдук илимдер акадимясы асфиранттура инстутунун профессору(2007), Магистиръ асфирант жетекчиси (2007), доктор асфирант жетекчиси (2012)....илимий даражаларды алган.

Ал Кытайдагы "Манас" эпосун изилдөө коомунун орунбасар баш катчысы, Жуңго улуттар адабият изилдөө коомунун туруктуу мүчөсү, Жуңго фолклорчулар коому, шинжаң жазуучулар коому, Бейжин жазуучулар коому, бүткүл дүйнөлүк фолклорчулар коому(Финландя), дүйнөлүк«Кэрвала» эпосунун изидөө коому(Финландя), сыяктуу дүнөлүк жана мамлекетик илимий коомдорго мүчө.


Бээжинде ачылган Бүткүл дүйнөлүк эпос изидөө коомунун саммиттинде, аталган коомдун акылчылар комитетинин мүчөсү (2012-ж)болуп шайланды.

Азырга чэйин жеке жана башкалар менен биригип Кытайча жана Кыргызча «Чыгыш Эл Ооз адабиятынан Жалпы баян» (4 томдук), «Орто-Азия Эл Ооз адабияты», «Залкар манасчы Жусуп Мамай»( Кытайча 2002,Кыргызча 2007), «Манасчылар Жөнүндө изилдөө», «Ооз еки салт жана баатырлык эпос», «Кыргыздардын элдик ишеними жана коому», «Манас деп ураан чакырып», «Жуңго Кыргыздары» сыяктуу 10дон ашык Кытайча, Кыргызча илимий китепдердин афтору. Жуңго, Кыргызстан, Жапония, Финландия, Туркия, Якутия катарлуу мамлектерде, дүйнөдөгү окшобогон тил-жазууларда 100 дөн артык илимий макала жарыялаган. Жуңгода басылып чыккан «Кыргыздар׃Кытай тарыхындагы Кыргыздарга байланыштуу маалыматтар;

1986-жылы июлда (теке айында) - Шаңхай каттоо университетинин англис тили кесибин бүтүргөн.
1986-жылы ноябрдан (жетинин айынын) - 1990-жылы майга чейин Шинжаң өнөр жай иниститутунун чет эл тили окутуу кафедрасында англис тили окутуучусу болуп иштеген.
1990-жылы декабрынан (бештин айынын) - 2004-жылы - автономдуу райондук адабият - көркөм өнөрчүлөр бирикмеси, эл адабият көркөм өнөрчүлөр коомунда иштеди.
1995-жылы жетинин айынан азыркыга чейин - Шинжаң эл адабият - көркөм өнөрчүлөр коомунун орунбасар төрагасы,
1997-жылы үчтүн айынан азыркыга чейин - автономдуу райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирикмесинин орун басар төрагалык милдетин аткарып келди.
1998-жылы октябрында (тогуздун айында) - адис изилдөөчү илимий атагын алган.
2001-жылы июлунун (теке айынан) - 2004-жылы июлуна (теке айына) чейин Жуңго коомдук илимдер академиясы аспиранттар институтунда доктор аспирант болуп окуп,
2004-жылы 20-майда - «Манасчылык» деген темадагы илимий эмгеги менен филология илимдер боюнча докторлук дипломун алды, макаласы жогору бааланды.

Адыл Жуматурдунун башкалар менен биригип жазган «(Манас)тын улуу устаты залкар манасчы Жусуп Мамай» аттуу илимий эмгеги 2004-жыл (2-айда) автономдуу райондук тунгуч кезектүү «Теңир тоо адабият көркөм өнөр сыйлыгы» боюнча (озот) чыгарма сыйлыгын алды, ошол жылы октябрында (тогуздун айында) дагы эле ушул чыгармасы Жуңго эл ооз адабият - көркөм өнөрчүлөр коомунун 3-кезектүү «Эл адабият көркөм өнөрчүлөр тоо гүлү сыйлыгы» боюнча 1-даражага арзыган.
1990-жылы декабрында (бештин айынды) Жуңго эл адабият - көркөм өнөрчүлөр коому жагынан «Ахлак кесипте тең жетилген жаш» атагын алган.
Ошол жылы (10-айда) «Шинжаңдагы ахлак-кесипте жетилген 100 адабият көркөм өнөрчү»нүн бири атагын алган.

Анын «Жуңго улуттары кылым аттаган белгилүү үй-бүлөлөр жазмасы залкар манасчы Жусуп Мамайдын үй-бүлөсү» (биригип жазган), Юннан университети басмасы, 2003-жылы 12-ай,«Кыргыздардын этнографиялык тезкиреси» аттуу китеби (чыгуу алдында), Борбордук улуттар университети басмасы «Орто Азия улуттарынын Эл адабиятынан жалпы баян» Коенлун басмасы, 2006-жылы 3-ай Ж. Б. китептери чыккан жана көптөгөн макалалары жарыяланган.

Ал которгон «Кыргыз адабият тарыхы» (2), «Жаңыл мырза» (сынарыя), «Кыргыз байыркы чыгармаларынын антологиясы» сыяктуу китептери бар. «Манас» эпосунун Жусуп Мамай вариантынан 100 миң сап жана көптөгөн акын жазуучулардын түрдүү жанрдагы чыгармаларын ханзучага которгон. «Жуңго аз сандуу улуттар маданыят чоң сөздүгү», «Жуңго Кыргыздары энциклопедиясы», «Жуңго ар улут фолклордук маданият заттары чоң сөздүгү» сыяктууларды түзүүгө катышты.

Адыл Жуматурду 2005-жылы февралынан (бирдин айынан бери) Жуңго коомдук илимдер академиясынын улуттар адабиятын изилдөө ордунда эмгектенип жатат.

Автономдуу райондук саясий кеңештин туруктуу аткаруу мүчөсү, Жуңго эл адабият - көркөм өнөрчүлөр коомунун мүчөсү,

Жуңго «Манас» изилдөө коомунун орунбасар катчысы,

Шинжаң жазуучулар коомунун, Шинжаң философия - коомдук илимдер бирикмесинин, Бейжин шаардык жазуучулар коомунун мүчөсү,

Шинжаң Кыргыздарынын байыркы чыгармаларын чогултуу-иреттөө тобунун орунбасар башчысы.

Жуңго Хэйлуңжаң Кыргыздары маданияат коомунун акылчысы.

Адыл Жуматурду уулу Жуңгодагы аз улуттар адабияты боюнча эң-жогору сыйлык "Тулпар сыйлыгы" (1999-ж),

Фолклор илими саласи боюнча мамлекеттик эң-жогору сыйлык "Тоо Гүлү" сыйлыгынын эки жолку (2004-ж), (2007-ж),

Шинжаң өлкөлүк "Теңир тоо адабият көркөм–өнөр сыйлыгы" (2004-ж) катарлуу мамлекеттик жогорку сыйлыктардын ээси.

Кыргызстан дүйнөлүк Чыңгыз Айтматов Академиясынын академиги (2011-ж.).

Кыргызстан Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин ардактуу профессору (2011-ж.).

Жубайы - белгилүү кытайлык окумуштуу, кыргыз таануучу, манас таануучу, доцент Токтобүбү Ысак кызы (1966).


Бир уул (Бекзат), бир кызы (Перизат) бар. Бекзат, Перизат деп алардын аттарын залкар манасчы Жусуп Мамай (1918-2014) өзү коюп берген.

Учурда Бээжин шаарында турушат.

2016-08-11 88 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11