Жуманалиев Тынчболот Дадыйевич


Тынчболот Дадыйевич Жуманалиев (1955) - кыргыз тарыхчысы, профессор, тарых илимдеринин доктору.

Тынчболот Дадыйевич Жуманалиев 1955-жылы 14-июлда Кыргызстандын ордо шаары Бишкекте туулган.

1982-жылы Кыргыз Улуттук Университетинин тарых факультетин аяктаган.

1988-91-жылы СССР ИАсынын Чыгыш таануу институтунун Ленинград бөлүмүндө аспирантурада окуган. Ага чейин аталган илимий жайда эки жылдык илимий стажировкада болгон. Уйгур жана чагатай жазма булактарын иликтеген.

1992-97-жылдары Бишкек гуманитардык университетинде иштеген.

2005-жылы декабрда "Теңир-Тоо көчмөндөрүнүн саясий бийлигинин эволюциясы (б. з. ч. 2-к. - б. з.12-к.)" деген темада доктордук диссертациясын коргогон.

Учурда Кыргыз Улуттук Университетинин Чыгыш таануу факультетинин деканы.

2012-жылдын 11-февралында "Кыргыз Тарых Коому" эл аралык коомдук бирикмесинин уюштуруу жыйынына катышкан.

2016-08-11 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11