Жумакулов Токтобай Хашимович


1980-1993 жылдары Педагогикалык ишмердүүлүк
1993-жылынан баштап ОшМУнун искусство факультетинин "Сүрөт тартуу, черчение жана эмгек" кафедрасынын окутуучусу
2001-2008 жылдары ОшМУнун искусство факультетинин бөлүм башчысы
2008-2010 жылдары ОшМУнун искусство факультетинин кафедра башчысы
2009-жылы доцент

Орто Азия жана Казакстандын скульптурларынын аймактык көргөзмөсүнүн диплому. Түркмөн КСР
2000-жылы КРнын ардак грамотасы
2008-жылы "Биенал" скультурасы боюнча эл аралык симпозиумдун диплому
2009-жылы Ч. Айтматовдун чыгармаларына арналган скульптура боюнча эл аралык симпозиумдун диплому жана медалы

2016-08-11 69 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11