Жумагулов Алымкул


Жумагулов Алымкул - (1893, азыркы Чүй облусу, Панфилов району Кум-Арык айылы 1937,?) партиялык жана мамлекеттик ишмер. Чалдыбар орустузем мектебин, Олуя-Ата шаарындагы жогорку башталгыч окуу жайын бүтүргөн. 1915-17-жылы Олуя-Ата уездинин начальнигине тилмеч жана катчы болуп иштеген. 1917-жылы Олуя-Ата уезддик-шаардык депутаттар советинин аткомуна, солчул эсерлер партиясына, 1919-жылы большевиктер фракциясына мүчө болгон. Т. Рыскулов, Б. Кашкынбаев жана башкалар менен бирге Советтердин бүткүл өлкөлүк 8-съездине делегаттыкка шайланган (1919). 1918-24-жылы Олуя-Ата, Пишпек уезддик жер бөлүмүнүн башчысы, жер реформасы боюнча «өзгөчө тройканын» төрагасы, Олуя-Ата уезддик аткомдун төрагасынын орун басары, 1924-жылы Кокон шаарындагы Түркстан КП Фергана облусу комитетинин чарба бөлүмүндө, Ташкенттеги Бүткүл Россиялык кооперациялык банкта инструктор болуп иштеп, Ж. Абдрахманов, М. Каменский, Р. Кудайкуловдор менен биргелешип, Кыргызстандагы алгачкы айыл чарба кооперативдерин уюштурган. 1924-26-жылы Кыргыз автономиялуу облусунун Дыйканчылык башкармалыгынын начальниги, начальниктин жардамчысы, 1927-37-жылы Жалал-Абад кантондук, Ош округдук, Талас райондук жер бөлүмүнүн башчысы, Кызыл-Кыя шаардык пахта өндүрүү кооперативинин башчысы, Кыргызпахтасоюздун төрагасынын орун басары, Мирзоян райондук аткомунун иш башкаруучусу болуп иштеген. 1937-жылы Социал-Туран партиясынын активдүү мүчөсү деген жалаа менен камакка алынып, атууга өкүм кылынган. 1957-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе облусу соту тарабынан толук акталган. Ысымы Талас районунун Бекмолдо айыл өкмөтүндөгү Кара-Ой орто мектебине жана бир көчөгө ыйгарылган.

2016-08-11 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11