Жумабеков Эмил


Жумабеков Эмил - (23. 8. 1951-жылы туулган, Нарын облусу, Кочкор району Мантыш айылы) айыл чарба илимдеринин доктору (2005). Москвадагы К. А. Тимирязев атындагы Айыл чарба академиясын бүтүргөн (1974). 1974-87-жылы Кыргыз Топурак таануу ИИИде, 1987-91-жылдары КРдин ИАнын Биология институтунда илимий кызматкер болуп иштеген. 1991-95-жылы Кыргызстан топурак таануу ИИИде директордун илимий иштер боюнча, 2002-жылдан Кыргызстан дыйканчылык ИИИнин баш директорунун орун басары. 120дай илимий эмгектин, анын ичинен 2 монографиянын автору. Эмгектери: Мелиорация и повышение плодородия засоленных почв Чуйской долины (в соавторстве). Б., 1991, Агрофизические основы повышения плодородия почв Чуйской долины. Б., 2004.

2016-08-11 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11