Жукеев Табылды


Т. Жукеев -(1882-1930)

Кыргыз эмгекчилеринен чыккан революцонер-большевик жана интернационалист.
1882-жылы Каракол уездиндеги Жети-Огуз болушунда ( азыркы Кок-Мойнок кыштагында) туулган.
1899-жылы аны Анжиянга мал базарга келген кожоюну таштап кеткен. Т. Жукеев кийин Ташкенге келип, темир жолдо иштеген, Алексанр Александрович Пудовкин деген жашыруун ат алган.

1905-1907-жылдардагы биринчи орус буржуазиялык-деиократиялык революциясы учурунда Ташкен, Кызыл-Арбат, Красноводск шаарларында жумушчу кыймылына катышкан.
1907-жылы октябрда Ташкенде шаардык полициянын начальнигине кол кайыргандыгы учун камалып, олум жазасына тартылган.
Олум жазасы 15 жылдык сургун менен алмаштырылган.
Турмодо кузот тынчысын олтургондугу учун сургун мооноту 30 жылга узартылган.
Ташкен, Саратов, Варшава жана Нижний-Новгород турмолорундо олтурган.
Турмодон февраль революциясынан кийин бошогон.
1918-жылы оз ыктыяры менен Кызыл-Армиянын катарына отуп, Урал областында конрреволюцияга каршы курошуу боюнча атайын комиссияда иштеген.
1919-жылы Туштук фронтундагы 22-аткычтар дивизиясынын 197-мусулмандар полкунун комиссары болгон.
Крым менен Кавказды ак гвардиячылар менен интервенттерден бошотууга катышкан.
1920-жылы июлдан Туркстан фронтунун оперативдик жашырын болумундо,1924-жылдан Кыргызстанда советтик, чарбалык жана башка кызматтарда иштеген.
1930-жылы дуйнодон кайткан.

"Кыргыз тарыхынын энциклопедиясы"Б,2003

2016-08-11 73 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11