Жоржоне


Жоржоне өз аты – Барабарелли да Кастельфранко (1476 же 1477–1510) – италян живописчиси, венеция мектебинин өкүлү, Улуу Кайра жаралуу доорунун искусствосун негиздегендердин жана граждандык станоктук живописти жаратуучулардын бири. 1505-жылга чейинки чыгармаларында ("Бадачылардын сыйынышы", Вашингтон, Улуттук искусство гал., "Мадонна Ыйык Франциско жана Либералий менен", Кастельфранко собору, "Юдифь" ж. б.) өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөр (дүйнөдөгү эмгек адамы ж-дө айтуу, адам күчүн көрсөтүү жана башкалар) көрүнө баштайт. Ж. кийинки чыгармаларында ("Уйкудагы Венера", Дрезден гал., "Кыштактагы концерт", Лувр, Париж ж. б.) живописти жаңы ыкмалар менен байыткан. Бул чыгармаларында сүрөтчүнүн эң башкы темасы – жаратылыш менен адамдын ортосундагы гармониялык биримдик таасын көрсөтүлгөн. Ж-нин көркөм табылгаларын замандаштары жылуу кабыл алган, анын чыгармачылык салттарын окуучусу Тициан өз чыгармачылыгында өнүктүргөн.

2016-08-11 49 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11