Жоробаева Бүкалича


Жоробаева, Бүкалича – театр жана кино артисти.

Бүклича 1979-жылы Ош шаарындагы В. Терешкова атындагы мектеп-интернатты аяктагандан кийин, бала кезиндеги тилегин ишке ашыруу максаты менен ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын алдындагы театралдык студияга өтөт.
1981-жылы аталган окуу жайын ийгиликтүү аяктагандан кийин, ошол эле жылы Казакстандын ал кездеги борбор калаасы Алматыдагы мамлекеттик театр искусствосу институтунун "Театр жана киноактеру" бөлүмүнө, казак жаштарынын катарында өтөт да, казак тобу менен казакча окуйт.
Бүкалича институтта СССРдин эл артисти профессор Хадиша Бүкөева менен атактуу киноартист, профессор Нурмухан Жантуриндин колунан таалим алат.
1985-жылы аталган институтту ийгиликтүү аяктап келип, Кыргызстандын борбору Фрунзе шаарындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына артисттик кызматка кабыл алынат.
Дээрлик отуз жылга чамалаган чыгармачылык таржымалынын ичинде Бүклича ондогон ар түрдүү диапозондогу ролдорду ийгиликтүү ойноп, кыргыз көрүүчүлөрү менен театр адистеринин купулуна толгон.
Театрда иштөө менен бирге эле Бүкалича улуттук киноэкран аркылуу да кыргыз элине киноактриса катары таанылды.
Айрыкча 2012-жылы "Жараланган турналар-2" тасмасындагы борбордук образдардын бири Орунгүлдүн ички масштабы кеңири, ар кыл нюанстарга бай табиятын айкын ачып берген.

"Манас" энциклопедиясы. Бишкек, 1995-жыл.
2016-08-11 46 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11