Жоон-Арык минералдуу арашан суусу


Жоон-Арык минералдуу арашан суусу Нарын облусунун Кочкор районундагы жер астынан бургуланып чыгарылган, дарылык касиеттери бар минералдуу жылуу суу. Теңдик кыштагынын жанында, Жоонарык суусунун шилендисинин аймагында жайгашкан. 1981-ж. чалгындалып, 1990-ж. запасы бекитилген. Термоминералдык суу неоген мезгилинин оробашы жана шабыркөл свиталарынын катмарлары менен байланышып, 1500 м тереңдиктен бургулоо көзөнөгү аркылуу агып чыгат. Пьезометрлик деңгээли 56–59 м. Суунун температурасы 43°Сден 61,3°Сге чейин. Бургулоо көзөнөгүнөн (№ 1254) чыккан суунун салыштырмалуу дебити 0,054–0,055 л/с. Химиялык курамы боюнча суу хлорлуу, натрий-кальцийлүү, кургак калдыгы 37,24 г/дм3ден 40 г/дм3ге чейин. Суу муун, сөөк, жарат, нерв, гинекология ооруларын түшүү жолу менен дарылоого жарамдуу. Запасы В категориясы боюнча 242 м3/сутка, С1–147 м3/сутка, бардыгы 389 м3/сутка.

2016-08-11 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11