Жолио-кюри Фредерик


Жолио-кюри Фредерик - (19.3. 1900, Париж – 14. 8. 1958, ошол жер) – француз физиги, коомдук ишмер. СССР ИАнын чет элдик мүчөсү (1949, корреспондент мүчө, 1947). 1923-ж. физика жана колдонмо химия мектебин бүтүрүп, М. Склодовская-Кюринин лабораториясында иштеген. 1937-ж. Улуттук илимий-изилдөө борборунда атомдук синтез боюнча лабораторияны башкарган. 1946–50-ж. Францияда атом энергиясы боюнча комиссариатты түзүү жана башкаруу ишине жетекчилик кылган. 1956-жылдан Орс шаарындагы Радий институтунун лабораториясын жана Ядролук физика институтун башкарган. 1928-жылдан Жолио-кюри атом ядросунун физикасы боюнча иштеген. 1934-ж. жубайы Ирен Жолио-Кюри менен бирге радиоактивдүүлүктүн жаңы түрүн – позитрондук радиоактивдүүлүктү ачкан. Тынчтыктын бүткүл дүйнөлүк советинин төрагасы (1950–58). Жолио-кюри «Элдердин ортосунда тынчтыкты чыңдагандыгы үчүн» Эл аралык Лениндик сыйлыгынын лауреаты (1951).

2016-08-11 56 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11