Жолборстун жүрөгүнө талгак болуу


Жолборстун жүрөгүнө талгак болуу — баатырдык эпостордун баш каарманы энесинин боюна бүткөн кезинде эпикалык эненин кадимки тамакка көңүлү келбей, табылышы татаал башка бир даамды — жырткыч жаныбарлардын этин, жүрөгүн жана кыраан куштардын көз майын эңсеп күсөшү, жерик. Кыргыз элинин баатырдык эпосторунда болочокку башкы баатырдын энесинин

Ж. ж. т. б-су аны кана жегенден кийин гана ойдогудай жетилген баатыр баланын укмуштуу төрөлүшү жөнүндөгү салттык мотив "Манас", "Жаныш-Байыш" жана казактардын "Кобыланды" эпосторунда даңазаланат, кара Талгак болуу.

2016-08-11 69 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11