Жол куруучу машиналар


Жол куруучу машиналар – автомобиль жана темир жолдорду курууда жана оңдоодо, ошондой эле гидротехника, граждандык, өнөр жай жана аэродром курулуштарында комплекстүү жумуш аткаруучу машиналар. Жол куруучу машиналар бир нече түргө бөлүнөт: алдын ала даярдоо жумуштары үчүн – дарак кулаткычтар, бадал кескичтер, дүмүр чыгаргычтар, таш жыйнагычтар, жумшарткычтар, жер жумуштары үчүн – скреперлер, бульдозерлер, кыртышты жана жол таптоо үчүн – жол таптагычтар, дирилдек плиталар, таптагыч машиналар, жолдун негизин түзүү жана үстүн каптоо үчүн – битум жана цемент ташыгычтар, топурак аралаштыргыч машиналар, бетон аралаштыргычтар, жолду оңдоо жана пайдалануу үчүн – автогрейдерлер, бетон талкалагычтар жана кар тазалагычтар жана башка.

2016-08-11 76 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11