Жүзүмчүлүк


Жүзүмчүлүк - 1) айыл чарбанын жүзүм өстүрүү тармагы. Анын өндүрүштүк төрт багыты бар: жүзүмдү жаңы кезинде жерге керектөөгө жумшоо, ошондой эле тышка чыгаруу жана сактоо өндүрүшү, мейиз өндүрүшүн сырьё менен камсыз кылуу базасы катары кишмиш мейиз сортторун тигүү, шарап чыгаруучу өнөр жайдын сырьё базасы катары заводдорду камсыз кылуу үчүн жүзүмдүн шараптык сортторун өстүрүү, консерва өнөр жайынын сырьёлук базасы катары шире, компот, кыям, маринад жана башка чыгаруу үчүн сырьё өндүрүү. Жүзүм айыл чарбанын капиталдык салымды жана эмгекти көп талап кылуучу ургаалдуу, абдан кирешелүү тармагы. Жүзүмдү башка өсүмдүк өстүрүүгө жараксыз таштак, акиташтуу жана шордуу кыртышта, кумдак, тик беттерде өстүрүүгө болот. 2) жүзүмдүн биологиялык өзгөчөлүгү жана өстүрүү ыкмалары жөнүндөгү илимий жалпы жүзүмдүн биологиясын, экономиясын жана агротехникасын изилдейт. Айрым жүзүмдү түрдүү өндүрүштүк багытта, ошондой эле жылытылмаларда өстүрүү үчүн ар кандай топурак климат шартына жараша агротехникалык ыкманы иштеп чыгат. Ампелография жүзүм сорттору жана түрү жөнундөгү илимий жүзүм селекциясы жүзүмдүн жаңы сортторун чыгаруу жөнүндөгү окуу. Изилдөө иштери тиешелүү ИИИлерде жүргүзүлөт.

2016-08-11 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11