Жүзүм кислотасы


Жүзүм кислотасы – (диоксиакак, 2 негиздүү 4 атомдуу оксик-талар), НООС-(СНОН)2-СООН – түссүз кристалл. Шарап к-тасынын рацематы (±), мол. масс. 150,09, эрүү t 205оС. оптикалык активдүү эмес, шарап к-таларын суу менен узак убакыт ысытуудан алынат. Эгерде ысытууну щелочь катышуусунда жүргүзсө мезошарап к-тасы пайда болот. Ж. к-сын синтездик ыкма менен фумар к-тасын окистендирүүдөн:

НООС-СН=СН-СООН ® НООС-(СНОН)2СООН

ж-а дибром акак к-тасын гидролиздөөдөн алууга болот:

НООС - СНBr-СНBr-СООН + 2Н2О ® ®НООС-(СНОН)2-СООН

Ж. к. 2 молекула суу менен моноциклдүү призма түрүндөгү кристаллды пайда кылат, сууда жана спиртте жакшы эрип, эфирде эрибейит. Туздары тартараттар деп аталат. Практикалык мааниге ээ.

2016-08-11 28 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11