Жүзүкаралык


Жүзүкаралык – эларалык гуманитардык укукта каршылаштын ишенимине кирип, аны куралдуу кагылышуулардын учурунда корголуу укугуна ээлигине же эларалык укук ченемдерине ылайык ошондой укукту берүүгө милдеттүүлүгүнө ишендирүүгө багытталган аракеттер. Женева конвенциясынын 1949-жылдын 12-августундагы кошумча Протоколунун эларалык куралдуу кагылышуулардын курмандыктарын коргоого тийешелүү 37-статьясына ылайык 1977-жылдын 8-июнунан тартып Ж. менен каршылашты туткунга алууга же жарадар кылууга жана өлтүрүүгө тыюу салынат. Ж-тын мисалына төмөнкү анткорлуктар кирет: а) элдешүү желеги алдында сүйлөшүү аракетин кылымыш этүү же багынымыш болуу, б) жарадарлыгына же ооруга байланыштуу катардан чыгымыш этүү, в) жарандык адам же комбатант эмес болуу, г) БУУнун, бейтарап же жаңжалга аралашпаган башка мамлекеттердин аскердик кийим-кечесин, белгилерин жана энин пайдалануу менен өзүн корголуу укук-милдеттерине ээдей көрсөтүү. Ж-ты эларалык укукта тыюу салынбаган аскерий айла-амалдардан айырмалай билүү керек.

2016-08-11 51 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11