Жүзөнова Бурул Сагындыковна


Жүзөнова Бурул Сагындыковна (1952-жылы туулган, ЫсыкКөл облусу, Түп району ТалдыСуу айылы) медицина илимдеринин доктору (1992), профессор (1995). КММИни бүтүргөн (1976). КММАда ассистент, улук илимий кызматкер, декан, кафедра башчысы болуп иштеген. 2002-жылдан КММИде кайра даярдоо жана билимин өркүндөтүү кафедрасынын башчысы. Ревматология боюнча адис. 70ден ашык илимий эмгеги, анын ичинен 2 монография, 20 усулдук көрсөтмөсү бар. Эмгектери: Системные васкулиты в ревматологической практике. Б., 1996, Суставной синдром. Б., 1999, Диагностика и лечения диффузных болезней соединительной ткани. Б., 2000, Дегенеративные болезни суставов. Б., 2002.

2016-08-11 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11