Жүк ташуучу автомобиль


Жүк ташуучу автомобиль - түрдүү жүктөрдү ташып жеткирүүчү автомашина. Немис инженери Г. В. Даймлер 1896-жылы кубаттуулугу 3 кВт болгон тасмалуу кыймыл өткөргүчтүү алгачкы жүк ташуучу автомобиль ойлоп чыгарган. АКШда жүк ташуучу автомобилди чыгаруу болжол менен 1896-жылы, ал эми Россияда 1932-33-жылы башталган. Адегенде жүктөр жакын аралыкка ташылып, алыска темир жол аркылуу жеткирилген. Кийинчерээк контейнердин пайда болушу менен жүк ташуучу автомобиль алыс аралыктарга колдонула баштады. Азыркы жүк ташуучу автомобиль бир же кошмо конструкция түрүндө жасалат. Кузовунун (чанагынын) түрү боюнча жалпы арналыштагы жана атайын болот. Кошмо конструкцияда бир же бир нече чиркелме сүйрөгүчкө атайын жасалган чиркештиргич аркылуу кошулат. Ошондой эле атайын жасалган жүк ташуучу автомобиль, мисалы, рефрижераторлор бат бузулуучу азыкты, өтө кубаттуу болгон өзү төккүч автомобилдер чубурма материалдарды, ал эми цистерналар суюктук ташуу үчүн колдонулат. Жүк көтөрүмдүүлүгү боюнча төмөнкүдөй класстарга бөлүнөт: өтө аз — 1 тга чейин, аз — 1-2 т, орточо — 2—5 т, чоң — 5 тдан өйдө.

2016-08-11 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11