Жүгүртүмдөгү товарларды барымталоо


Жүгүртүмдөгү товарларды барымталоо – товарларды барымталоо алардын барымта жөнүндөгү келишимде көрсөтүлгөн жалпы көлөмү азайбаган шартта гана ага барымтага коюлуучу мүлктүн түзүмүн жана натуралай таризин (даяр продукциянын, жарым фабрикаттардын, материалдардын, чийки заттардын товардык жыйымын ж. б.) өзгөртүү укугун берүү менен барымтага берүүчүдө калтыруу таанылат. Барымталанган жүгүртүмдөгү товарлардын наркын төмөндөтүүгө, келишимде башка жагдай каралбаса, барымта менен камсыз кылынган милдеттенменин аткарылган бөлүгүнүн көлөмүндө гана жол берилет. Барымта берүүчү тарабынан ээликтен ажыратылган жүгүртүмдөгү товарлар сатып алуучунун менчигине, чарба жүгүртүүсүнө же ыкчам башкаруусуна өткөн учурдан тартып барымта болуудан калат, ал эми барымта берүүчү сатып алган, келишимде көрсөтүлгөн товарлар барымта берүүчүнүн аларга карата менчиктөө же чарба жүргүзүү укугу пайда болгондон тартып барымта болуп калат. Барымта берүүчү Ж. т. б. шарттарын бузса, барымта ээси (товарларга өзүнүн белги жана мөөрөлөрүн басып) аны менен баардык аткарымдарды токтотуп коюуга акылуу.

2016-08-11 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11