Жүгөрү бастыргыч


Жүгөрү бастыргыч - жүгөрү данын сотосунан ажыратып, тазалоочу машина. Анын негизги тетиктери: рама, барабан, желдеткич, бөлүүчү бөрк, дан шнеги, жүрүүчү дөңгөлөк, мардек транспортёру жана калбырлуу такта. Жүгөрү сотосу кабылдоочтон майдалагыч чөмүчкө берилет, андан барабандын тиштерине келет. Сотолор барабанда бири-бирине сүрүлүп, даны ажырайт да, желдеткич аркылуу мардеги өзүнчө, даны өзүнчө бөлүнөт. Электр кыймылдаткычынан иштейт. КМШ өлкөлөрүндө МКП-3,0, БП-6М жана башка маркадагы жүгөрү бастыргычтар чыгарылат. Саатына 6 т жүгөрү данын бастырат.

2016-08-11 83 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11