Жөө жүрүп тыйын эңмей


Оюнчулардын саны 4—10 киши.

Оюн аянтчада, спорттук бөлмөдө өткөрүлөт.

Оюнда тыйын колдонулат.

Аянтчанын ортосуна тыйын же башка бир буюм коюлат. Катышуучулар тыйындан 1 же 2 м. аралыкта экиден болуп турушат. Оюнчулардын бирөөсү «аттын», экинчилери «атчандардын» ролун аткарышат.

Ар ким өз кезеги келгенде «атчандар» «аттарына» минип, чаап буратканда эңкейип жердеги тыйынды эңип алууга аракеттенет. Эгерде жерден тыйын эңилсе, аны кайра ордура коюп оюнду баштай берсе болот. Андан кийин калгандары ролдору менен алмашышып, оюнду каалаган убакытка чейин улантышат, Жерден тыйынды көп жолу эңип алгаиы, оюндун жеңүүчүсү болот.

Жүгүрүп баратып жерден тыйын эңип алмай, жөө жүрүп эңмей.

«Аттарга» тездигин акырындатууга, токтоп калууга, бир бирине тоскоолдук кылууга болбойт,

Оюн өткөрүлүүчү жер 1гүз, тегиз болушу керек.

Күч, ийилчээктикке тарбияланат, чечкиндүүлүккө, тең салмакты сактоого, оордуктарды көтөрүүгө үйрөтөт.

2016-08-11 142 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11