Жөө жарышуу


Оюнчулардын саны 4—10 киши.

Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча, талаа, спорттук бөлмө.

Оюнчулар экиден болушуп, катарга туруп оюндун шарты, оюн өткөрүлүүчү аралык жөнүндө сүйлөшүп алышат. Оюнчулардын теңи «атчандардын» ролун аткарышат.

Оюнчулардын бирөөсүнүн буйругу боюнча оюнчулар «аттарын» минишип, аралыктан тез өтүүгө аракеттенишет, Андан кийин алар оюнду алмашышып улантышышат. Оюн 2—5 жолу кайталанышы мүмкүн. Аралыктан бат өткөндөрү жеңүүчү болот.

Буйруктан мурда баштоого, бир бирине тоскоолдук кылууга, аралыктан толук өтпөй коюуга болбойт.

Күчтүүлүккө, ылдамдыкка көнүгөт. Оордуктарды көтөрүү, бир жерден экинчи жерге алып барууга, тең салмакты сактоого үйрөтөт.

2016-08-11 78 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11