Жөндөгүч (регулятор)


Жөндөгүч (регулятор) - автоматтык жөндөө системасынын негизги бөлүгү. Бул түзүлүштө башкаруунун максаты, башкарылуучу объектинин учурдагы абалы жөнүндөгү маалыматтардын негизинде башкаруу таасири иштелип чыгат. Алгачкы жөндөгүч 18-кылымда жасалган. Алар жөндөгүч Уайттын борбордон четтөөчү жана И. И. Ползуновдун калкымалуу жөндөгучтөрү. 20-кылымдын орто чендеринде өндүрүштүк теорияларды башкаруу үчүн ар кандай иштеги өндүрүш жөндөгучтөрү курулган. Азыр өндүрүштө, микропроцессордук техниканын негизинде курулган жөндөгүчтортөр, өнөр жайында, машина куруу тармактарында электр энергиясынын негизинде иштөөчү, ал эми жер астында кен казуу өндүрүшүндө өрт, жарылуудан сактануу үчүн суу-аба жөндөгүчтөрү колдонулат.

2016-08-11 57 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11